Giften

Hieronder een toelichting over de fiscale aspecten rond giften aan Stichting ’t Mosterdzaadje.

De Belastingdienst heeft de Stichting ’t Mosterdzaadje aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De inkomstenbelasting kent twee soorten aftrekbare giften:

♦  beperkt aftrekbare giften
♦  volledig aftrekbare giften.

Beperkt aftrekbare giften

Gewone giften zijn aftrekbaar wanneer je tussen de 1% tot ten hoogste 10% procent van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek schenkt met een minimumbedrag van € 60.-  Bij een jaarinkomen van € 20.000 is de drempel € 200 en € 2.000 is het maximale aftrekbare bedrag.

De gift moet met schriftelijke bewijzen aangetoond kunnen worden. Als u het hele jaar een fiscale partner hebt, moeten beide inkomens opgeteld worden voor berekening van de drempels. In veel gevallen wordt de 1% drempel niet gehaald.

Omdat ’t Mosterdzaadje een culturele ANBI is kunt u 25% meer aftrekken dan de daadwerkelijke gift!
Stel, u geeft € 100 aan ons, dan mag u op uw aangifte € 125 aftrekken!

Gewone giften kun je overmaken op rekening nummer NL41 RABO 0145 8220 36 t.n.v. Stichting ’t Mosterdzaadje te Santpoort.

Volledig aftrekbare giften (fiscaal voordelig schenken)

Er is echter ook een manier waarbij je gift volledig, dus zonder de hierboven genoemde drempels, aftrekbaar is. U doet dan een periodieke gift via een notariële akte, voor een periode van minimaal vijf jaar.

Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester:
penningmeester@mosterdzaadje.nl

Meer schenken dan het je kost

Met deze constructie verplicht je jezelf jaarlijks (gedurende vijf jaar) een vast bedrag te schenken (minimaal € 100 per jaar). Dit volledige bedrag is aftrekbaar van de belasting (box 1), met de hierboven genoemde toeslag van 25% (met als bovengrens € 1250)! Dat betekent dat je meer kunt schenken dan het je daadwerkelijk kost. Als je op deze wijze schenkt, kunnen wij zorgen voor de continuïteit van ’t Mosterdzaadje in deze cultureel barre tijden.

Verdere info

Verdere info kunt u vinden via deze links:

www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken

Reacties zijn afgesloten.