zaterdag 15 januari 2022 – 15.00 uur

Verplaatst naar 13 maart
Glück is nur die Liebe, Liebe nur ist Glück
Marijke Groenendaal – sopraan
Joost van Tongeren – bariton
Jacob Engel – piano
Liederen en duetten van Robert Schumann

Controle QR-code en mondkapjes op bij binnenkomen.

Liederen en duetten van Robert Schumann

Op zaterdag 15 januari 15.00 uur zal in ‘t Mosterdzaadje het programma ‘Glück ist nur die Liebe, Liebe nur is Glück’ vorm gegeven worden door de sopraan Marijke Groenendaal, de bariton Joost van Tongeren en de pianist Jacob Engel. Een Schumann middag met twee liedcycli ‘Frauen Liebe und Leben’ en ‘Dichterliebe’ en ook het duet ‘In der Nacht’ .

Over het programma schrijft Marijke Groenendaal:

Glück ist nur die Liebe, Liebe nur ist Glück” zo zingt de ik-figuur in Frauenliebe und -Leben vanaf de roze wolk van het kersverse moederschap. Misschien is dat uiteindelijk waar, maar de twee liedcycli die we vanavond brengen, belichten juist ook de andere facetten van de liefde: van weemoed van het jonge meisje dat afscheid neemt van haar jeugd tot het ultieme verlies in Frauenliebe und -Leben; van de haast aarzelende overgave aan de verliefdheid tot de resolute bevrijding van een onbeantwoorde liefde in Dichterliebe.

In Frauenliebe und -Leben, op gedichten van Adalbert von Chamisso, bezingt een vrouw in acht liederen de liefde voor haar man. Ze is verliefd, maar denkt dat hij onbereikbaar is. In haar onbaatzuchtigheid gunt ze hem de mooiste vrouw. Maar hij kiest toch voor haar en ze kan het niet geloven. Hij geeft haar een ring, ze trouwen, beleven hun eerste innige samenzijn. Er komt een kind waar ze haar moederliefde aan kan geven. Maar dan het moment, het eerste waarin hij haar kwetst, waarop hij sterft. Ze blijft in rouw achter, met alle mooie herinneringen, prachtig verklankt in het naspel.

Dichterliebe, op gedichten van Heinrich Heine, is een reis in zestien liederen langs alle stadia van een vergeefse verliefdheid. Het onbeantwoorde verlangen heeft een bijna vernietigende uitwerking op de ik-persoon, maar uiteindelijk overwint zijn levenskracht en ontstaat ruimte voor werkelijke liefde.

Beide cycli zijn ontstaan in 1840. Schumann richtte zich dat jaar op het schrijven van liederen en was daarin uitzonderlijk succesvol en productief. Na het winnen van een rechtszaak tegen zijn aanstaande schoonvader Friedrich Wieck kon zijn huwelijk met Clara plaatsvinden in september en kon het paar hun huiselijk leven op de rails zetten. De muziek die hij dat jaar schreef is getekend door de doorgemaakte emoties van de voorbije jaren en vooral zijn liefde voor Clara.

Naast de cycli brengen we een aantal duetten van Schumann. Hij was niet de eerste componist die duetten schreef, maar heeft het genre wel ontwikkeld tot iets dat heel geschikt is voor muzikaal cocoonen in de huiskamer, waar in de negentiende eeuw grote behoefte aan was. Dat wil niet zeggen dat de duetten minder diepgang hebben dan de sololiederen: luister maar eens naar het prachtige “In der Nacht” dat ook op ons programma staat”.

Reacties zijn afgesloten.