EXPOSITIE november/december 2019

foto’s van Maria Kremneva
weerspiegelende stadsgezichten van Haarlem en Sint Petersburg

Een stille conversatie

Haarlem

Haastig, moe en onverschillig, we nemen vaak geen tijd om het magische uiterlijk van de stad en ruimte te waarderen. De muren, de bruggen, de paleizen, de kaden wachten tot we stoppen en hen herontdekken maar we lijken het zuivere verbazen verloren te hebben. Wij hebben een gids nodig om ons te helpen zien en ons te helpen vertalen was deze stille stenen te zeggen hebben.

Dat is wat een fotograaf doet. Hij of zij organiseert de dingen op een manier dat ze tot ons kunnen spreken en duidelijk maken waar het over gaat. De fotografie leidt ons dieper dan de façades en helpt ons meer de essentie te begrijpen dan de vormen en kleuren. Fotografen brengen ons verder dan de oppervlakte tot de kern. Zij breken af en reconstrueren, ze stellen opnieuw samen en herordenen, ze mogen alles ondersteboven draaien. Het resultaat is vol inzicht. Alles is hetzelfde en niet hetzelfde. Alsof nieuwe dimensies en relaties plotseling uit het gewone springen.

St. Petersburg

Maria Kremneva draait het stadsgezicht van Haarlem en Sint Petersburg om. Zij laat de steden reflecteren in het water van de rivieren en grachten. Ze laat de gebouwen spreken met de eigen weerspiegelende imago’s. Het woord reflectie verschijnt hier in volle betekenis. Wij zien haar steden mediteren met zichzelf en hun eigen natuur observeren. Ieder element van een imago laat z’n omgedraaide zelf zien als een middel om de verborgen kern te herontdekken. In deze dialoog met z’n omgedraaide beeld herleeft elke substantie en de hele ruimte, in de diepte weerklinkend van betekenis en urgentie. De methode van antitheses geeft volume aan het originele object. Als door een plotseling gegeven verbindend oog, een multidimensionale visie, kunnen wij veel aspecten tegelijkertijd erkennen van een wezen. Nieuwe dimensies openen, nieuwe wegen van opnieuw ontdekken van de wereld alsof we aanwezig waren op het moment van het maken.

En dan gaat Maria verder dan dat. Zij zoekt naar nieuw dieptes in haar onuitputtelijke onderwerp. Ze geeft ons een andere facet van visie en nog een andere dimensie van deze ontdekking en vermenigvuldigt dus het effect exponentieel.

Haarlem

Peter de Groot, de Russische tsaar die Sint Petersburg stichtte, werd geïnspireerd door Holland, waar hij enige tijd doorbracht in de laatste Jaren van de 17de eeuw. Holland was een cruciaal deel van zijn grote opdracht, een missie om een aantal politieke doelen te bereiken, en bovenal om de eerste grote stap te maken die Rusland dichter bij Europa zou brengen. De Grote Tsaar onderzocht eerst de aspeсten van de beschaving en de cultuur en het dagelijkse leven om deze over te brengen naar de wildere Russische eenvoudige bodem. Hij bouwde zijn droomstad naar de architectonische kwaliteit van het Nederlandse stadsbeeld: de symmetrische harmonie van de grachten. Aanvankelijk werd deze nieuwe hoofdstad naar Peters visie bijna geheel Nederlands gebouwd, met typische spiralen en bruggen, klokkenspellen op belforten en veel molens. Ontworpen door architecten als Herman van Boles, die uit Schiedam kwam om ze te ontwerpen (o.a. in de beroemde stijl van de Admiraliteit). In latere jaren werd veel veranderd onder Italiaanse invloed en de opkomst van Russische architecten. Maar de geest is gebleven.

De geest is wat de stad verbindt, de wildernis beheerst, de chaos ordent en symmetrie aan het elementaire brengt. Wij kunnen ons voorstellen dat Peters droom ontstond uit de balans van de geometrische reflectie. Dezelfde verdubbeling hiervan kunnen we zien in de foto’s van Maria. Zowel de droom als de foto’s reflecteren de steden op zichzelf en op elkaar. Elk kijkt in de spiegel van de ander en door het contrast verandert en versterkt het zichzelf en verrijkt ons. De warme gezelligheid wordt geëchood door de winterse pracht van de ander, de vredige blijheid door het winterse ongemak, de schoonheid … door de schoonheid.

Wachtend op ons om dat allemaal te zien blijven de steden in stilte met elkaar in contact. Nu dat Maria onze ogen opent, delen ze hun echte zelf met ons. Zij hebben ons toegelaten in hun stille conversatie.

inf@photo-grotto.com

prijs per foto: € 477

Reacties zijn afgesloten.