vrijdag 3 juni 2005 – 20.15 uur

TRIO
Else Schaay & Rieneke Weber – fluit
Wim Leising – piano

Trio

Wim Leising

Op vrijdag 3 juni om 20.15 uur hebben de pianist Wim Leising, zijn vrouw de fluitiste Else Schaay en de fluitiste Rieneke Weber een heel mooi programma samengesteld. Een trio dat elkaar al jaren goed kent maar nu voor het eerst in deze vorm samenspeelt. Uitgevoerd worden C.Ph.E.Bach, Damase, Berlioz, Chopin (piano solo) en Doppler.
Het concert wordt geopend met een Sonate van één van de meest eigenzinnige van de Bach-zonen. Carl Philipp werkte aan het Pruisische Hof en componeerde voor Frederik de Grote die geen onverdienstelijk fluitist was, maar wel moeite had met de grillige en voor in die tijd excentrieke componeerstijl. Het werk van Damase is van recente datum en ligt lekker in het gehoor. Het is een prettig stuk om naar te luisteren, het leunt met zijn jazzy-akkoorden tegen amusementsmuziek aan maar het is verhipt moeilijk spelen.
Na de pauze wordt het romantisch met een teer en hoogst origineel instrumenteel intermezzo uit het oratorium “L’Enfance du Christ”. Na dit wiegeliedachtige muziekwerk vervolgt Wim Leising met Chopin. Muziek die hij kort voor zijn overlijden schreef en een bespiegelende, naar binnen gekeerde Chopin laat horen. In het werk van Escher vervlechten de fluiten zich op een magnifieke wijze. Tot slot een stuk vol vuurwerk van de fluitvirtuoos Franz Doppler.
Zowel Rieneke Weber als Else Schaay zijn als leerkrachten verbonden aan muziekscholen. Wim Leising is werkzaam aan het Sweelinck Conservatorium en dirigent van o.a. het Spaarndams koor.

Reacties zijn afgesloten.