zondag 17 september 2006 – 15.00 uur

KLARINET EN PIANO
Paul Kaiser – klarinet
Annemarie Bloemen – piano
Poulenc, Carl Maria von Weber, Krenek, Alec Templeton

Het Da Vinci Duo

Het DaVinci Duo

De klarinettist Paul Kaiser en de pianiste Anne-Marie Bloemen vormen samen het Da Vinci Duo. Op zondag 17 september om 15.00 uur verzorgen zij in ’t Mosterdzaadje een concert met werken van Poulenc, Krenek, Templeton en Weber.
De Sonate van Poulenc uit 1962 wordt geschreven in opdracht van de klarinettist Benny Goodman, ter nagedachtenis aan hun vriend, de Franse componist Honneger. De ironie wil dat Poulenc een jaar later sterft en dat het stuk zijn première heeft op Poulencs eigen herdenkingsconcert. De uitvoerenden zijn dan Benny Goodman en Leonard Bernstein. Hoewel het stuk voor Honneger werd geschreven is ook duidelijk de toestand waarin Poulenc zich bevond in te herkennen. Hij wist dat hij ziek was en zijn einde nabij. In het eerste deel wisselen droefheid en woede, agressie en dan weer berusting in het lot. Het tweede deel geeft een terugblik, pijnlijk maar met glimlach, romantisch en melancholisch. In het derde deel laaien nog eenmaal de strijd tegen de dood en lust om te leven op.
De componist Alec Templeton, waarvan de Pocket Size Sonata wordt uitgevoerd, werd in 1909 blind geboren. Tot zijn zevende geloofde hij dat iedereen in het duister leefde en op grond van geluiden zijn weg vond. Hij studeerde piano in Londen en vertrok in 1935 naar de Verenigde Staten. Hij was zeer geliefd om zijn gave alle muziekstijlen te beheersen. Hij was ‘de blinde man die alles kan’ en had een eigen, zeer populair radioprogramma. In de Pocket Size Sonata geeft Templeton een impressie van veel stijlen in de jazzmuziek. Een dromerige improvisatie in het eerste deel, een luie blues met de sfeer van een rokerige nachtclub is het tweede deel en tot slot een soort Broadway-achtige musical uitsmijter.
Van Ernst Krenek die vanaf 1906 in Wenen muziekonderricht krijgt wordt de Suite uit 1955 uitgevoerd. Omdat hij in 1933 vanwege zijn Joodse achtergrond door de Nazi’s op een zwarte lijst wordt geplaatst breekt hij zijn succesvolle werk in Duitsland af en vertrekt naar de Verenigde Staten. De Suite uit 1955 is geschreven voordat hij zich aan de minder toegankelijke seriële muziek wierp. Het stuk wisselt dromerige langzame delen met ritmische en vrolijke snelle deeltjes en ligt prettig in het gehoor.
Uit de innige vriendschap tussen klarinettist Heinrich Baermann en componist Carl Maria von Weber ontstonden er een paar bijzonder mooie stukken voor klarinet. Uitgevoerd wordt het Grand duo concertant dat gerekend mag worden tot de beste kamermuziek van Von Weber. Het doet een beroep op lyriek, dramatiek en een gecontroleerde uitvoering. Het eerste deel stroomt over van vitaliteit en energie, het tweede deel is kort maar zeer gevoelig, een heuse tranentrekker. In het rondo ten slotte eindigt het werk in een vloeiende en vrolijke beweging.
Anne-Marie Bloemen studeerde piano in Maastricht en werkte aan de muziekacademie van Sint Truiden in België.
Paul Kaiser studeerde in Den Haag en werkt o.a. als vertaler, recensent en interviewer voor het tijdschrift ‘De Klarinet’.
Als Da Vinci Duo volgden zij lessen bij Michael Collins en James Campbell.

Reacties zijn afgesloten.