vrijdag 21 mei 2010 – 20.15 uur

“AYMER EST MA VIE”
Anneke van Tongeren – luit
Cocky Sietses – zang
Tjeerd Blacquiere – luit en basluit
Oude muziek uit de Hortus Musarum

Oude Muziek in ’t Mosterdzaadje “Aymer est ma vie” of “Liefhebben is mijn leven”

Liefhebbers van Oude Muziek opgelet. Op vrijdagavond 21 mei om 20.15 uur in ’t Mosterdzaadje wordt de allerfraaiste oude muziek in verschillende combinaties uitgevoerd door Anneke van Tongeren en Tjeerd Blacquière – luiten en Cocky Sietses- zang. De muziek is afkomstig uit de Hortus Musarum uit 1552 waarin muziek van Italiaanse en Spaanse luitisten werd gebundeld.

“Tjeerd en ik hebben beiden al jaren luitles bij Willem Mook in Haarlem en we ontdekten beiden enkele jaren terug de duetten in de Hortus Musarum. Toen was een partner snel gevonden. We ontdekten laatst weer hoe mooi deze muziek is, toen we een aantal maanden met andere stukken bezig waren geweest en ze weer eens oppakten. Voor deze gelegenheid hebben we bij een paar moeilijk te begeleiden liederen de luitpartijen verdeeld, zodat we het concert beginnen en eindigen met z’n drieën”, vertelt Anneke. Zij werkt al zeven jaar samen Cocky en elke keer ontdekken zij weer nieuwe luitliederen van vóór 1650. Zo langzamerhand kennen ze uit veel Europese landen de muziek uit die tijd en beleven groot plezier aan de uitvoering ervan.

Anneke bespeelt een renaissanceluit en de vihuela, (van oorsprong voor de Spaanse muziek); Tjeerd speelt naast zijn renaissanceluit ook enkele solostukken op zijn bas-luit. Het programma omvat luit solo’s en duetten en zang begeleid door één of twee luiten. ‘Aymer est ma vie’ is één van de liederen die Cocky zingt en door twee luiten wordt begeleid. Het betekent: Liefhebben is mijn leven. Veel van de liederen gaan over het plezier of juist het lijden aan de liefde.

Hortus Musarum of te wel de Tuin der Muzen en werd in 1552/1553 uitgegeven door de drukker Pierre Phalèse. Hij heeft een schat aan prachtige muziek voor de ‘eeuwigheid’ vastgelegd. Deze Pierre Phalèse was boekdrukker en woonde in Leuven. Vanaf het begin van de zestiende eeuw begonnen drukkers in Italië, Duitsland, Oostenrijk en Spanje het belang van het drukken van muziekboeken in te zien en in de Zuidelijke Nederlanden was het Pierre Phalèse die vanaf 1545 naam maakte met het uitgeven van o.a. heel veel muziekboeken met luitmuziek.

Josquin des Prèz

In 1552/1553 verschenen twee delen onder de naam “Hortus Musarum” met daarin muziek van Italiaanse en Spaanse luitisten (Francesco da Milano, Rota, Valderràbano) gevolgd door luitversies van een groot aantal drie- tot vijfstemmige chansons en motetten, van veel bekende componisten bijv. Josquin des Prèz, Jacob Clemens, Nicolas Gombert. Opmerkelijk is het grote aantal chansons van Thomas Crecquillon. Tenslotte bevatten de boeken chansons en motetten die in tabulatuur zijn gezet voor twee luiten, soms twee gelijke, soms twee verschillend gestemde luiten en een aantal waar een zangstem apart genoteerd is met een luitbewerking van de drie of vier overige stemmen als begeleiding.

De duetten voor twee luiten behoren tot de aller-fraaiste muziek die voor deze combinatie beschikbaar is. Er valt veel te genieten!

Reacties zijn afgesloten.