EXPOSITIE maart 2011

schilderijen van KUNSTKRING ’88

KUNSTKRING ’88 exposeert in ’t Mosterdzaadje

atelier van Janneke Tanke

Van 25 februari t/m 27 maart 2011 exposeren drie werkend leden van Kunstkring ’88 in ’t Mosterdzaadje in Santpoort. Anne Marie Posthuma, Corrie Ravensbergen en Janneke Tanke zijn dit keer namens Kunstkring ’88 geselecteerd om in deze prachtige locatie een impressie van hun werk te geven. Eerder kon men in ’t Mosterdzaadje al werk bewonderen van Ellen van Randeraat, ook werkend lid bij Kunstkring ’88.

Kunstkring ’88 Duin- en Bollenstreek is een op 26 september 1988 opgerichte vereniging, die zich ten doel stel een brug te slaan tussen enerzijds de kunstenaars en anderzijds het publiek, de overheid en het bedrijfsleven met de uiteindelijke bedoeling betere voorwaarden te scheppen voor een hogere waardering van de kunst in de Duin- en Bollenstreek.

De Kunstkring telt momenteel een veertigtal ‘werkend leden’, die in de loop der tijd geballoteerd zijn door een ballotagecommissie, waarin voornamelijk niet aan de Kunstkring verbonden deskundigen zitting hebben. Hoewel elk kunstenaarslid al jaren individueel aan de weg timmert, zoeken zij via de Kunstkring de verbondenheid met collega’s en andere gelijkgestemden. Binnen de Kunstkring is dan ook een grote verscheidenheid aan ervaring, techniek, visie en drijfveren aanwezig!

Naast werkend leden kent Kunstkring ’88 ook gewone leden. Deze leden worden regelmatig op de hoogte gehouden en kunnen deelnemen aan de diverse activiteiten.

Kunstkring ’88 biedt haar leden terugkerende manifestaties en evenementen zoals een jaarlijkse open atelierroute, sociëteitsavonden, lezingen, (thema)exposities in (sub)groepsverband, deelname aan door derden georganiseerde evenementen en daarnaast de uitgave van een eigen blad “Kringvizier” en deelname aan de eigen succesvolle kunstuitleen in Rijnsburg.

schilderij van Anne Marie Posthuma

Anne Marie Posthuma (1939, Noordwijk) volgde de opleiding MOA+B aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en was van 1980 tot 1995 als docente verbonden aan de Vrije Academie Dever in Sassenheim.
Na haar opleiding ging haar interesse vooral uit naar de aquareltechniek, met als groot voorbeeld Kees Verwey. Er kwam een moment waarop ze behoefte kreeg aan vernieuwing in haar werk, waarna ze nieuwe inspiraties op deed bij Peter Schenk in Amsterdam. De laatste jaren maakt zij voornamelijk modelimpressies en abstract werk in gemengde technieken op papier. In haar werk gebruikt ze ook materialen waardoor reliëf ontstaat en het schilderij meer diepte krijgt. Elk schilderij staat op zichzelf en heeft een eigen inspiratiebron. Bijvoorbeeld een onbewuste herinnering aan een ervaring of de sfeer van een moment. Naast vele exposities in Nederland, exposeerde zij ook in the Netherland Club en in The London Gallery in New York.
Anne Marie Posthuma is vanaf 1996 werkend lid van Kunstkring ’88.

schilderij van Corrie Ravensburger

Corrie Ravensbergen schildert vanaf 1987. Zelf zegt zij hierover: “De vormen, de kleuren, zij waren er al. De natuur, de materie, het is altijd van de ander, de Schepper, die alles maakte. Wij als ontvangers van gekregen gaven, verbeelden, om een kunstwerk tot stand te brengen.”
Zij volgde lessen bij Susan Offerijns, olieverf en aquarel (1987-1990), Vrije Academie Dever, aquarel, portret en modeltekenen (1990-1993), Ars Aemula Naturæ in Leiden, portret- en modeltekenen onder leiding van Rudolph van Hees en aquarel onder leiding van Ad Kroese (1994-1996).
Corrie Ravensbergen schildert in een impressionistische figuratieve stijl landschappen, stillevens en mens en dier in de natuur.
Corrie Ravensbergen heeft in Nederland op vele locaties geëxposeerd, waaronder ’t Huys Dever in Lisse, Het Katwijks Museum, Kasteel Amerongen, Leeuwenhorst Congres Centre in Noordwijkerhout, op de Wegwijsbeurs in Utrecht en in Galerie ART-inez te Voorhout.
Corrie Ravensbergen is vanaf 1993 werkend lid van Kunstkring ’88.

Janneke Tanke (1955) heeft naast haar werk als researchanalist de 4-jarige avondopleiding Creatieve Bezigheidstherapie gevolgd en in 1982 succesvol afgerond. Daarna heeft zij schilder- en tekenlessen gevolgd aan de Vrije Academie Dever, de Volksuniversiteit te Leiden en bij verschillende beeldend kunstenaars. In 2004 heeft zij het diploma behaald van de vijfjarige vakopleiding aan de Nieuwe Kunstschool (Kunstacademie Haarlem en Leiden).
Er zijn twee verschillende stijlen te bekennen in haar werk. Zij schildert zowel figuratief als abstract. De schilderijen komen op uiteenlopende wijze tot stand. Enerzijds ontstaan ze vrijwel spontaan, door middel van structuren die op het doek worden aangebracht; anderzijds zijn het schilderijen die zorgvuldig in dunne lagen zijn opgebouwd, gebaseerd op tekeningen. Het patroon wordt niet als een enkelvoudig beeld opgezet, maar als een collage. Deze doeken hebben vaak een architectonisch karakter. Janneke Tanke werkt graag met grote contrasten, maakt gebruik van heldere kleuren en zet organische vormen tegenover strakke geometrische vormen. De schilderijen zijn persoonlijke vertalingen van ervaringen en waargenomen realiteit, maar ze laten ruimte voor de individuele interpretatie van de toeschouwer. Een regelmatig terugkerend thema in haar werk is ruimte, vaak staat hierin de mens centraal. Zij schildert de mens in zijn uiterlijke verschijningsvorm, maar ook zijn denkbeelden of de gebeurtenissen die hem beïnvloeden. Daarnaast is de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron voor structuren, vorm en kleur.

schilderij van Janneke Tanke

Janneke Tanke heeft ondermeer geëxposeerd bij ’t Huys Dever te Lisse, Bibliotheek ‘De Kloosterhof’ in Rijnsburg, diverse gemeentehuizen, Kunstacademie Haarlem, Het Kunstbedrijf in Heemstede en meermaals in de Kunstgalerie LUMC te Leiden.
Janneke Tanke is vanaf 2003 werkend lid van Kunstkring ’88. Meer informatie over Kunstkring ’88, haar werkend leden en de kunstuitleen kunt u vinden u op www.kunstkring88.nl.

Reacties zijn afgesloten.