EXPOSITIE april 2012

schilderijen van Leo van Velzen

Expositie van Leo van Velzen in ’t Mosterdzaadje

Van de Haarlemse kunstschilder Leo van Velzen hangen in de maand april werken in ’t Mosterdzaadje. Behalve beeldend kunstenaar is Leo van Velzen ook publicist, economist en onderzoeker. In de zeventiger jaren verdiepte hij zich in de problematiek van de gastarbeiders, hetgeen later resulteerde in onderzoek voor Stichting Multinationaal. Sinds 1990 heeft hij een eigen onderzoek en adviesbureau MEO. Hij laat door het reizen naar Turkije en Spanje in zijn schilderen inspireren. Hij maakte een groot aantal abstracte landschapsschilderijen die in het kader van 50 jaar Haarlemse Turken en 400 Jaar Nederlands-Turkse samenwerking, momenteel geëxposeerd worden in de kloostergangen, de Philharmonie en De Waag.

Een filosofische Leo van Velzen over zijn schilderen:

“Schilderen is het balanceren op uitersten. Het gevecht tegenover het loslaten, de emotie en het gevoel tegen de rede. In concerto is het de kleur, de beweging, de pure expressie die het opneemt tegen de vorm, die van zijn kant het gevoel tracht te vangen in een structuur.

Maar het is ook het bewuste dat ik beoog, tegenover het onbewuste wat vaak tevoorschijn komt. Dit balanceren is een houding die ik aanneem en die ik zo lang mogelijk volhoud. Want natuurlijk, het compromis, of de synthese komt er altijd, is zelfs onafwendbaar: kleur kan niet zonder vorm, beweging niet zonder beeld, expressie niet zonder idee, gevoel niet zonder rede. Het bewuste niet zonder hetgeen aan het schilderij toevalt.

Van belang is de houding: ’n beweging van de hand… ’n kriebel in de ziel, totdat het schilderij zijn eigen verhaal vertelt en inzicht en communicatie ontstaat.
Het schilderij is het resultaat…, het antwoord…, het inzicht…, de communicatie…, de twijfel……, in ieder geval is het iets dat ik koester vanaf het moment dat het een eigen leven leidt.”

Reacties zijn afgesloten.